Tävlingsrutiner Romme

Här hittar du som aktiv information om vilka tävlingsrutiner som gäller på Romme.


Boxlistor

Uppstallning Boxlistorna kan hämtas på Inskrivningen.
Du får även en boxlista av stallvakten då du kommer med bil.
• Önskar du övernatta - kontakta sekretariatet i god tid.
• Extra häst eller resesällskap.
Det är ont om uppstallningsplatser på tävlingsdagar.
I undantagsfall kan du få ta med häst som ej ska starta.
Kontakta sekretariatet i god tid.

Identifiering

Identifieringen sker vid provtagningsstallet mitt på stallbacken mellan stall B och stall E.
OBS: Identifiering behöver ej göras om häst startat inom regionen den senaste åttamånadersperioden.
• Det går oftast bra att anlända till Romme senare än den tid som anges i Reglementets §37, under förutsättning att du meddelar sekretariatet detta i god tid.

Nummerbrickor

Du hämtar nummerbrickor på Inskrivningen.
Brickorna ska lämnas in, väl rengjorda, senast tio minuter efter sista loppet.

Sko- och vagninfo

Sko- och vagninfo (1 mars - 30 november) skall lämnas senast 15 minuter innan lopp 1. Varje tränare kan göra detta på förhand via sitt användare konto på travsport.se eller lämna sko- och vagninfo på inskrivning.

Värmning

I travprogrammet anges när banan öppnar för värmning.
• Starthästar får ej värmas förrän publikentréerna öppnats och publiken har möjlighet att se värmningen.
• Fem minuters tid till värmning mellan loppen.
• Värmning är tillåten under prisutdelning i rätvarv.

Träningskörning, ej starthäst

Det är tillåtet (undantag kan ev anges i travprogrammet) att träningsköra på banan fram till defileringen till lopp 1.
Anmäl hästen i Inskrivningen, där får du även en gul/grön nummerbricka som ska användas då du kör på banan.

Provstart bakom bil

Alltid en timma för första loppets start. Se programmet för exakt tid.
Observera att Romme använder en s.k. vinklad startbilsvinge, vilket betyder fördel för spåren 6,7,8. Spår 8 startar 1,65 meter längre fram gentemot hästarna med spår 1-5.
• Bilen står uppställd 500 meter före mål.
Vi kör två på varandra följande bilprovstarter.
Den första inleds med ett långsamvarv, den andra är en normal start vid 2140 m.
• Det är inte tillåtet att värma på banan under tiden provstarterna pågår.
Övriga hästar måste lämna banan!

Defilering

Tiden till nästkommande defilering meddelas via högtalarna på stallbacken.
Checkremmen får vara anspänd då du kör in i defileringsvolten, gäller EJ huvudstång.
• Hästarna lämnar defileringsvolten i bakvarv.

Provstart

Provstarten sker på upploppet, med eller utan checkremmen anspänd.
Provstart bakom bilen 3 minuter innan lopp alltid i lopp upp till högst 100.000 kronor.
Provstart sker direkt efter defileringen.
Tid till start visas på siffertavlor på måldomartornet samt på innerplan vid 1640-starten.

Diskvalifikation

Den diskade hästens nummer visas på siffertavlor, dels på måldomaretornet, dels på innerplan vid 1640-starten.

Segerceremoni

Segerdefilering på upploppet i bakvarv.
Hästen får en segerrosett vid mållinjen.
Vinnarcirkeln ligger mot publiksidan.
Vid prisutdelning får du hjälp av hästhållare.
• Värmning är tillåten under prisutdelning, endast i rätvarv.

Bestraffningar

Förhörsrum Förhörsrummet ligger vid Inskrivningen.
Bestraffningarna meddelas antingen av måldomaren direkt till dig, eller via resultatlistorna.
Listorna anslås utanför Inskrivningen, där du även kan få ett eget exemplar.
Aktuell F-synd-lista finns att läsa för dagens körsvenner på inskrivningen.

Alkotest

Alkotesten sker på Inskrivningen. Obligatoriskt i samtliga lopp.

Provtagning

Provtagningsstallet ligger mitt på stallbacken mellan stall B och stall E.
Där finns sex boxar samt möjlighet till dusch.

Vid olycksfall

Du kan komma i kontakt med sjukvårdspersonalen via Inskrivningen eller någon funktionär.
• Enklare förband m.m. finns på Inskrivningen.

Veterinär

Banveterinär kan kontaktas via Inskrivningen eller funktionär.
• I anslutning till banan ligger en klinik. Den är öppen kl 8 - 16 på vardagar. Tel 0243 - 23 94 90.

Hovslagare

Saknas.