Personal


ORDFÖRANDE
Anders Jonsson, 070-349 35 72
uajonsson@gmail.com

TRAVBANECHEF
Sven Eriksson, 070-724 51 00
sven.eriksson@rattvik.travsport.se

SPORTASSISTENT
Mikaela Almgren
mikaela.almgren@romme.travsport.se

EKONOMI
Ekonomi Hästsportens Administrativa Center

MARKNAD

Programtillverkning Mile Media, programmaterial ska skickas till 
sven.eriksson@rattvik.travsport.se

TRAVSKOLA OCH UTBILDNING

Travskoleansvarig Anette Jansson, 070-625 79 94 
anette.jansson@romme.travsport.se

Ungdomsansvarig Åsa Holmberg, 070-918 18 12
asa.holmberg@romme.travsport.se

ANLÄGGNING

Anläggningsansvarig Markus Nyberg, 070-306 54 69
markus.nyberg@romme.travsport.se

Banmästare Ulf Månsson, 070-428 40 30

Erik Hermann, 070-622 65 20

Adam Holmberg, 070-301 62 35

Telefonsvarare öppettider 0243-23 97 65