Sleipner

GÅ MED I SLEIPNER DALARNA
– en sammanslutning av kallblodsintresserade från Rättvik och Romme…


Sleipner arbetar för att tillvara ta kallblodets tävlingsmöjligheter och främja avelsarbetet.

Sleipner jobbar även med att sprida upplysning om den kallblodiga travaren, organisera intresserade personer samt medverka till utbildnings och ungdomsverksamhet!

Sleipner Dalarna sponsrar ett antal gånger per år ett rubriklopp på Romme & Rättvik, under namnet Sleipner Dalarnas Månadstäcke, där förutom hederstäcke även utgår hederspris till segrande hästs vårdare.

sleipnerstuganSleipners Silverpokal för 3-åriga kallblod körs under senhösten med ett lopp på vardera Romme & Rättvik.

Sleipner Cups finaler för 4-åriga kallblod med 150.000 kr  i den öppna klassen och 100.000 kr i stoklassen körs på Romme fredag 12:nde juni.

 

MEDLEMSKAP I SLEIPNER

Om man vill stödja Sleipner Dalarna och kallblodstravaren, bli medlem i travklubben Sleipner genom:

•Betala medlemsavgiften 250 kr via Bankgiro 894-1429 eller Swish 123 087 95 77
•Skriv i meddelanderutan: Namn, Adress och Lokalavdelning


Familjemedlemskap 350:-

För 350 kr blir hela familjen som bor på samma adress medlemmar.
Glöm inte att ange namn på alla som ska vara medlemmar när du betalar in avgiften.

Medlemskap om du bor i annat land 350:-
Har du frågor som rör medlemskap? Skicka ett mail till medlem@sleipner.org.

Välkommen till klubben!

Du träffar oss de flesta tävlingsdagar i Sleipnerstugan, stallbacken på Romme.

 …SOM MEDLEM I SLEIPNER FÅR DU:

  • fyra utgåvor per år av medlemstidningen Kallblodstravaren
  • inbjudningar till informationsmöten och övriga föreningsarrangemang
  • direkta möjligheter att verka för och påverka den kallblodiga hästens framtid

——————————————————————————–

Namn och kontaktuppgifter – Styrelsen Sleipner Dalarna 21-22

Johan Lindqvist ordförande   Tel: 070-537 62 25                     mail: j.lindqvist96@gmail.com                            

Bernth Martinsson vice ordf. Tel: 070-330 00 58                     mail: bemar425@gmail.com

Conny Forsberg kassör             Tel: 070-759 59 48                     mail: vmjkc@telia.com  

Kajsa Erlandsson sekreterare Tel: 070-691 01 10                     mail: kajsa.erlandsson@hedemora.se

Liselott Kihlbom sportansv.   Tel: 073-075 85 04                    mail: liskihl@yahoo.se

LEDAMOTER

Therese Boström ledamot      Tel: 070-549 79 45                    mail: tbostrom1994@gmail.com

Åsa Holmberg ledamot            Tel. 070-918 18 12                    mail: asa.holmberg@romme.travsport.se

Per Lisell ledamot                      Tel. 070-331 90 32                     mail: britta_86@hotmail.com

Mikael Persson ledamot         Tel. 070-529 44 33                     mail: mickepersson063@hotmail.com

SUPPLEANTER

Gunilla Fröbom suppl.              Tel. 070-274 08 29                     mail: familjenfrobom@hotmail.com

Emma Lindqvist suppl.             Tel: 070-280 98 16                     mail: winstiga-tjejen@hotmail.com

Britta Lisell suppl.                      Tel. 076-209 68 90                     mail: britta_86@hotmail.com

Marianne Pettersson suppl.  Tel. 070-201 28 46                     mail: mariann.petterson@icloud.com

Kerstin Wigge suppleant         Tel: 070-207 46 80                     mail: kerstinwigge2017@icloud.com