Dalarnas Hästägareförening

Dalarnas Hästägarförening bildades 1961 och har idag ca 340 medlemmar.


Hästägarföreningen jobbar för hästägarna på det lokala planet och vi ingår i riksföreningen för Sveriges Travhästägare (RST) som kämpar för våra rättigheter centralt.   Hästägarföreningen bidrar även till utbildning. Vi arrangerar föredragshållare, informationsträffar, kurser samt arrangerar resor i monté- och travsportens tema.

Hästägarföreningen vid DalaTravet Romme verkar för hästägarnas bästa. Bli medlem du också och stöd föreningen.

Årsavgiften är 200 kr/år och i den ingår även vår särskilda kollektiva olycksfallsförsäkring. Medlemsavgiften sätter Ni in på PG 58 26 49-0. Glöm inte att ange namn och adress.   Ordförande i föreningen är Lars Lindh, tfn 070-557 87 07.

Välkommen som medlem i Dalarnas Hästägareförening!

Hästägareföreningens hemsida

UNGDOMSSTIPENDIUM

Dalarnas Hästägareförenings Ungdomsstipendium!

  • Kan sökas av ungdomar mellan 15-25 år som inte har anställning inom travsporten. Syftet är att stimulera och uppmuntra intresset för hästar och travsport.
  • Stipendiet är på 5.000 kronor. Det skall användas att förkovra sig inom området ”hästar och travsport”
  • För att vara berättigad att söka stipendiet, ska den sökande eller någon i familjen vara medlem i Dalarnas Hästägareförening “märk kuvertet stipendium”.

Stipendiet delas ut i samband med Hästägaredagen, som arrangeras den sista travdagen på året.