Månadens Hästägare 2020

Oktober
Gotland Invest AB 
November
Lars Nordin, Maria Engberg & Tina Nordin
December
Linus Nordström
Oktober.JPG November.JPG

December.JPG

Juli
Emma-Sara Sjöberg & Bo Pettersson
Augusti
SG:s Potatis AB 
September
Per Åke Strid
Juli.JPG Augusti.JPG September.JPG
April
Jan Spåls Invest AB
Maj
Roger Forslund
Juni
Karl-Göran Wallin & Heidi Jääskeläinen

April.JPG

Maj.JPG Juni.JPG
Januari
Aros Rörinspektion AB
Februari
Team Westholm AB mfl
Mars
Pär-Eric Nilsson mfl
Januari.JPG Februari.JPG Mars.JPG