Höjd spelskatt från 1 juli


2 maj fattade riksdagen beslut om att höja spelskatten från nuvarande 18 procent till 22 procent: 
Beslut: Höjd spelskatt (Beslut 2 maj 2024) | Sveriges riksdag (riksdagen.se)

Detta innebär kraftigt höjda skattekostnader för ATG och därmed potentiellt mindre medel till travsporten. Allt annat lika i vår ekonomi så innebär det en skattehöjning på cirka 200 miljoner kronor om året för ATG. Då den nya lagen börjar gälla 1 juli i år vilket gör att ATG påverkas redan i år med 100 miljoner kronor.

Svensk Travsport har kraftigt ifrågasatt konsekvensanalysen bakom det nya förslaget som mer har karaktären av en straffskatt för hästnäringen än en spelskatt. Bland annat gick vi ut med ett öppet brev som skickades till över 1000 politiker på lokal och nationell nivå: En genomtänkt skatt – livsviktigt för hästnäringen (travsport.se).

ST har också uppvaktat politiker personligen för att förklara vilka konsekvenser för hästnäringen som den nya skatten för med sig och då också framfört det förslag ATG tagit fram d v s en differentierad skatt som innebär att höjningen tas ut på online casino.  I de här samtalen har travet mötts av förståelse och vi har skapat en insikt om vår sport och näring.

Även om spelskatten nu har röstats igenom, vilket vi räknat med en längre tid, så kommer vi inte att ge upp utan fortsätter vårt arbete för att få till en förändring så fort som möjligt. Kanske redan till nästa budget.

Maria Croon
VD Svensk Travsport

Publicerad fredag 3 maj 2024.