Byggstart för ridanläggningen vid Rommetravet


Under onsdagen togs de första spadtagen till den nya ridanläggningen som kommer att byggas i anslutning till Rommetravet.

Anläggningen kommer bli ett lyft för hästsporten i dalarna och ge möjligheter för stora synergieffekter mellan trav och ridsporten.
Byggstart är planerad till hösten 2022 och projektet beräknas vara färdigt vid årsskiftet 2023-2024.

Publicerad torsdag 1 september 2022.